1/1

การละเมิดลิขสิทธิ์

(Copyright Policy)

 

ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่าข้อมูล บทความ และรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์ Manhattan Mango  เป็นเจ้าของและผู้จัดทำ เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ดังนั้น หากผู้ใดต้องการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล บทความ และรูปภาพ ไปใช้หรือเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Manhattan Mango ก่อนนำไปเผยแพร่ทุกครั้ง หากพบว่ามีการนำข้อมูล บทความ และรูปภาพจากเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด

 

 

All content (photographs and information inclusive) contained in this website are exclusively reserved. It may be confidential or legally privileged, henceforth any unauthorized use, reproduction, and dissemination in whole or part without our consent is strictly prohibited.

If you are interested in using one of our photographs, we would appreciate if you first write to us 

webmaster@manhattanmango.com